Η Ένωση Κλινικών Χημικών (ΕΚΧ) ιδρύθηκε το 1935 ως η συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί τους βιολόγους, βιοχημικούς, κλινικούς χημικούς και χημικούς που εργάζονται στα εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων. Το 2011 ύστερα από αλλαγή του καταστατικού της μετονομάστηκε σε Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Χημικών - Μοριακών Βιολόγων (ΠΕΚΧ-ΜΒ).

 Σκοπός της είναι η επίλυση των κάθε φύσεως προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες αυτοί στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπροσώπηση του κλάδου προς στις προϊστάμενες δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Οικονομικών,  Ασφαλιστικά Ταμεία) αλλά και η αναβάθμιση και ανάδειξη του κλάδου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε για προβλήματα, παρατηρήσεις και προτάσεις στο email της Ένωσης ή απευθείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Παρακαλούμε επίσης να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις.

 


 

Πέμπτη   19  Ιουνίου 2014,  ώρα  6:00  μ.μ.

Θέματα ημερήσιας  διάταξης:

Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την περίοδο 2-6-2013 ως και 2-6-2014.

Οικονομικός απολογισμός για την ίδια περίοδο και έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

Λήψη αποφάσεων από Γ.Σ.

 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


Η Υπουργική Απόφαση για τις «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων».
pdf

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 2018

Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων.
pdfΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΑΧΣυνεπεία της ένταξης, την 01.01.2013 το τ. ΤΕΑΔΥ και την 01.02.2013 το τ. ΤΕΑΧ:
α) Οι εντασσόμενοι φορείς καταργούνται αμέσως με την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ.
β) Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων φορέων καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ.
γ) Για την ασφάλισή τους πλέον στο ΕΤΕΑ καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 1 του ν.4052/2012 (Α΄/41) και με το άρθρο 5 του ν.4225/2014 (Α΄/2) μετά την 01.12.2013. (Σχετική η με ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΕΩ-Σ6Ω εγκύκλιος ΕΤΕΑ).
..
[Διαβάστε Περισσότερα]
   
ΠΕΚΧ-MB - Αλωπεκής 47, 1ος όροφος, Αθήνα, 10676, Τηλ: 210 36 45 751, Fax: 210 36 45 392, Email: info@pekx-mb.gr